Dohoda UPSVaR

/documents/43419377/46344380/Zmluva+UPSVaR.pdf/89b839c4-ece0-3a0d-fc8b-cb7d4ee076fd

Zverejnené 04.11.2022

 

 

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

/documents/43419377/46339512/3644270.pdf/3c0add23-26af-12aa-f4bb-67de77d1dda1

zverejnené : 25.10.2022

 

Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam

/documents/43419377/46244717/k%C3%BApna+zmluva+Sirota.pdf/e6aa1926-7205-9eb9-b09e-21b51f836538

Zverejnené : 31.05.2022

 

 

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Tupá- zmluva

/documents/43419377/46207498/WIFI+pre+teba-zmluva+2022.pdf/956292c0-9343-d980-0a28-ca6de9fb7b46

technický list

/documents/43419377/46207701/Wifi+pre+teba+-technick%C3%BD+popis.pdf/e7a15d7a-48a7-eeb1-35b3-f4fc61038198

podrobný popis AP

/documents/43419377/46207704/Wifi+pre+teba+-+podrob.popis+AP.pdf/d757f3d0-e6f4-1d4c-43b8-3869649e5204

test splnenia technických podmienok

/documents/43419377/46207707/Wifi+pre+teba+Test+splnenia+TP_Ruckus+T310.pdf/2fe4e16f-6335-2fbc-8d46-6b8a89c48958

Zverejnené : 29.03.2022

 

Zmluva  VT

/documents/43419377/46338841/Zmluva+o+prevode+v%C3%BDpo%C4%8Dtovej+techniky.pdf/d484fe2c-bb0e-7ef6-90fe-508a81cbe4a2

30.10.2021

 

 

Dodatok ku KZ z 20.10.2021

/documents/43419377/46139904/Dodatok+ku+k%C3%BApnej+zmluve+o+prevode+pr%C3%A1v+k+nehnute%C4%BEnostiam+uzatvorenej+d%C5%88a+20.docx/d7747b6c-f928-7757-b90c-80db9c914adf

zverejnené : 03.12.2021

 

Kúpna zmluva 20.10.2021

/documents/43419377/46111379/K%C3%BApna+zmluva+20.10.2021.docx/3198c984-2464-c7af-04f3-9b364c9fb5b0

zverejnené : 20.10.2021

 

Zmluva o dielo  18.10.2021 

/documents/43419377/46340936/Zmluva+o+dielo+18.10.2021.pdf/34d997a1-1690-a4ec-3c5c-b4da38068f1a

zverejnené : 18.10.2021

 

 

Zmluva-kanalizácia- VO

/documents/43419377/46073630/zmluva+VO-kanaliz%C3%A1cia.pdf/1d0f21d6-03ec-4516-01eb-8fab633820d5

zverejnené : 23.08.2021

 

Zmluva -kanalizácia-vyprac.žiadosti o NFP

http://documents/43419377/46033118/Zmluva+-kanaliz%C3%A1cia-%C5%BDiados%C5%A5+o+NFP.pdf/18dd3beb-49e6-c058-a59f-982a65fa84b3

Zverejnené : 14.06.2021

 

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena

/documents/43419377/46012945/K%C3%BApna+zmluv+P.Jasensk%C3%BD.pdf/ef1c05ae-6fe5-8adf-cbff-9a3a63eacf47

Zverejnené : 29.04.2021

 

Dodatok č.1 k zmluve o účtovníctve

/documents/43419377/46015954/Dodatok+%C4%8D.1+k+zmluve+-%C3%BA%C4%8Dtovn%C3%ADctvo.pdf/1f81f9ad-cfbe-1ae3-40bd-c1a2cef7c468

Zverejnené : 31.03.2021

 

Zmluva o výpožičke -SODB 2021

/documents/43419377/45930289/img374.pdf/4b7d59ad-6bab-363f-c7d0-4bd319c2a6d9

Zverejnené : 07.12.2020

 

Zverejnenie zámeru

/documents/43419377/45989861/Z%C3%A1mer.docx/c7f540a6-e41d-95ba-eca4-17760d709331

/documents/43419377/45989861/mapka.pdf/7e8550b3-2173-b98d-c7af-1a3a88c3d608

Zverejnené : 25.11.2020

 

Zmluva o poistení majetku obce

/documents/43419377/45892969/Zmluva-poistn%C3%A1.pdf/e83dcd7a-93c5-f575-9b76-377d389d77fe

Zverejnené : 23.11.2020

 

Darovacia zmluva

/documents/43419377/45892973/Zmluva-darovacia+kostol.pdf/41c09b94-b95e-3185-a96d-e1c6e7572a2c

Zverejnené  23.11.2020

 

Dodatok č.2 k zmluve o Municipálnom úvere Eurofondy(A)č.114/007/18

/documents/43419377/45888858/img368.pdf/000d53e2-cf9a-18e8-e656-8940fbdf024b

Zverejnené 20.11.2020

 

DOHODA č. 20/15/010/115

/documents/43419377/45597579/DOHODA++%C4%8D.+20_15_010_115.pdf/b7bcfae9-3d5f-a0b5-d0b5-6daa245b666e

Zverejnené: 28.10.2020

 

Príkazná zmluva 7VO/06/2020/PL-KSVO

/documents/43419377/45597579/Pr%C3%ADkazn%C3%A1+zmluva+7VO_06_2020_PL-KSVO.pdf/2720ff04-a6cf-b8d7-fe71-ab8ba13a1298

Zverejnené: 26.10.2020

 

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - MF SR

/documents/43419377/45597579/Zmluva+o+n%C3%A1vratnej+finan%C4%8Dnej+v%C3%BDpomoci+-+MF+SR.pdf/d48c05dc-95c6-4d86-74f3-8df112f9bb90

Zverejnené: 23.10.2020

 

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/013/19 dodatok č. 2

/documents/43419377/44931124/Zmluva+o+municip%C3%A1lnom+%C3%BAvere+-+Eurofondy+%28A%29+%C4%8D.+114_013_19+-+dod.pdf/6e0b4575-257e-93bb-7428-4548a9337d80

Zverejnené 6.10.2020

 

Príkazná zmluva č. 11VO/ 06 /2020/EL-KSVO

/documents/43419377/45597579/PR%C3%8DKAZN%C3%81+ZMLUVA+%C4%8D.+11+VO_+06+_2020_EL-KSVO.pdf/a6bbe342-064f-447d-2403-597b44bea7d6

Zverejnené : 22.09.2020

 

Kúpna zmluva

/documents/43419377/45974359/K%C3%BApna+zmluva+o.docx/f3122a33-e711-9686-d82d-062e8e6af709

Zverejnené : 11.09.2020

Dodatok ku zmluve

 /documents/43419377/45974376/Dodatok+ku+k%C3%BApnej+zmluve.pdf/88d494b6-328d-1290-e592-97276ac69e5d

Zverejnené:16.02.2021

 

 

Zmluva o dodaní tovarov Wifi pre Teba

/documents/43419377/0/Wifi+pre+teba++zmluva+nitranet.pdf/ccfd5731-54ea-5cab-895c-7239ca1f3081

Prílohy k zmluve:

/documents/43419377/45859833/Pr%C3%ADlohy+k+zmluve+_Wi-Fi+pre+teba_.pdf/5db9e0ea-1686-b60a-c1e8-aeef7c380703

Zverejnené: 01.04.2020

Dohoda o ukončení zmluvy

/documents/43419377/46054553/WIFI+pre+Teba-+dohoda+o+ukon%C4%8Den%C3%AD+zmluvy.pdf/6f870904-d2e1-f15a-a553-83fc6308059d

Zverejnené : 06.04.2021

 

 

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/013/19 - Dodatok č. 1

/documents/43419377/44933072/Zmluva+o+municip%C3%A1lnom+%C3%BAvere+-+Eurofondy+%28A%29+%C4%8D.+114_013_19+-+dod.pdf/4ca3b618-5d28-2e9b-cbf7-21a5e96cd466

Zverejnené: 18.02.2020

 

Municipálny úver - Univerzál -Zmluva o úvere č. 114/015/19

/documents/43419377/44931124/Municip%C3%A1lny+%C3%BAver+-+Univerz%C3%A1l+Zmluva+o+%C3%BAvere+%C4%8D.+114_015_19.pdf/c467dc7b-45d4-442e-4ac2-ef42c1f391c2

Zverejnené: 12.12.2019

 

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

/documents/43419377/44931124/Prima+banka+-+zmluva+o+%C3%BA%C4%8Dte+Municip%C3%A1lneho+%C3%BAveru+-+Univerz%C3%A1l.pdf/b02bbbbe-7c19-f344-707c-ade9a82346dd

Zverejnené: 12.12.2019

 

 

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/007/18 dodatok č. 1

 

/documents/43419377/44931124/Zmluva+o+Municip%C3%A1lnom+%C3%BAvere+-+Eurofondy+%28A%29+%C4%8D.+114_007_18.pdf/1ebd5760-b7fa-a2d7-aab8-34f7270ad74f

Zverejnené: 19.11.2019

 

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:  MŽP SR - SIEA

č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K522 - 1. dodatok 

/documents/43419377/45597579/M%C5%BDP+SR+-+SIEA+1.+dodatok.pdf/45398170-a99e-1f31-9901-f7569a019deb

Zverejnené: 11.11.2019

 

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.11.2017

/documents/43419377/45879645/Dodatok+k+zmluve+o+dielo+-KD.pdf/4d1ca522-1481-5e3c-ea29-1e96b0f4ea76

Zverejnené : 14.10.2019

 

 

Prima banka Slovensko a.s. - Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 114/013/19

/documents/43419377/44931124/Prima+banka+Slovensko+a.s.+-+Zmluva+o+Municip%C3%A1lnom+%C3%BAvere+-+Euro.pdf/3e3cce92-c1c4-687c-0822-625360103145

Zverejnené: 09.10.2019

 

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

/documents/43419377/45321611/EKORDA.pdf/1ae7f547-c20b-db65-afd0-c352cb779b73

 

 

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP-č. 074NR220028

/documents/43419377/45875534/Dodatok+1+k+zmluve++NFP-+KD.pdf/2429cbe2-f094-eda6-7d98-45588748a23d

Zverejnené : 15.07.2019

 

 

Zmluva o dielo "Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá"  - M INOX

/documents/43419377/45234977/Zmluva+o+dielo+-+M-INOX+M%C5%A0.pdf/9e5a20fb-f7b0-4a3d-bd94-1556fc80a185

Zverejnené: 17.06.2019

 

Zmluva o výpožičke kompostérov

/documents/43419377/45184008/Zmluva+o+v%C3%BDpo%C5%BEi%C4%8Dke+kompost%C3%A9rov.pdf/129da94f-59f3-4b4a-a50b-93f151596301

Zverejnené : 03.06.2019

 

8 / Prima banka Slovensko a. s. - zmluva o grantovom účte

 

/documents/43419377/44931124/Prima+banka+Slovensko+a.s.+-+zmluva+o+grantovom+%C3%BA%C4%8Dte.pdf/5db8c7b1-172f-486e-bd76-60c4724f76df

Zverejnené: 29.5.2019

 

Zmluva ABIES

 

/documents/43419377/45043264/K%C3%BApna+zmluva+ABIES.docx/0f77704f-cc77-4922-9777-d60688869fc5

Zverejnené: 25.02.2019

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:  MŽP SR - SIEA

č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/K522

/documents/43419377/45597579/M%C5%BDP+SR+-+SIEA.pdf/517f3d5d-df72-59ff-4a55-982a35dab1ef

Zverejnené: 23.1.2019

 

Úverová zmluva  - Prima banka Slovensko a. s.

 

/documents/43419377/44933072/%C3%BAverov%C3%A1+zmluva.pdf/1412bdb8-00ce-464f-8eb4-815a5d57099b

Zverejnené: 26.11.2018

 

Prima banka Slovensko a. s. - zmluva o grantovom účte

/documents/43419377/44931124/Prima+banka+Slovensko+a.+s.++-+Zmluva+o+grantovom+%C3%BA%C4%8Dte+%28M%C5%A0%29.pdf/603b60a7-2ce8-41b5-964d-e9902a817b14

Zverejnené: 23.11.2018

 

Zmluva o NFP č.074NR220028

/documents/43419377/45875275/Zmluva+NFP-KD.pdf/94332695-7a5c-81a4-ee37-244d6ba5fa51

Zverejnené : 01.10.2018

 

Zmluva o dielo č.10/2017

/documents/43419377/45875571/ZoD+-KD.pdf/1f5670c0-61a7-09f8-8693-b99c20c2ebb0

Zverejnené : 18.11.2017

 

 

Objednávka č. 18-2017

http://documents/43419377/45012451/Objedn%C3%A1vka+%C4%8D.++18-2017.pdf/5bad87b3-b6bc-4031-ac9d-f108a3058be8

Zverejnené: 27.06.2017

 

 

Objednávka č. 17-2017

/documents/43419377/45012451/Objedn%C3%A1vka+%C4%8D.+17-2017.pdf/ffcc4c82-b345-413d-8f6d-533c5310c01e

Zverejnené: 27.06.2017

 

Zverejnené: 24.05.2017

ZMLUVA O DIELO

Č. zmluvy zhotoviteľa PD 22052017

/documents/43419377/45012451/Zmluva+zhotovite%C4%BEa+PD.pdf/f2efa183-8754-494d-8b24-c89da3dfc0c9

/documents/43419377/45012451/Zmluva+o+dielo+-+zmluva+zhotovite%C4%BEa+%C4%8D.+22052017.pdf/d2f2ad20-f91c-4291-8bc8-776e9f3b0b96

Zverejnené: 19.04.2017

Objednávka č. 11-2017

 

/documents/43419377/45012451/Objedn%C3%A1vka+%C4%8D.+11-2017.pdf/259c7994-8e8c-40fe-ba97-0b158f142f46