Zdravotnú starostlivosť zabezpečujú:
Všeobecný odborný lekár pre dospelých- MUDr. František Rusznyák - Šahy
                                                                 MUDr. Mária Zólyomiová     - Horné Semerovce
 
Detský lekár                                           - MUDr. Anikó Balážová- Horné Semerovce
Stomatológ                                            - MUDr. Zita Bevízová- Horné Semerovce
 
Odborný lekáry- Nemocnica s poliklinikou Šahy
                           Nemocnica s poliklinikou Levice