Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola

ZUŠ.jpg
Nám. B.Bartóka
Tel.: 036/7411021
Fax: 036/7411021
E-mail: zus@sahy.sk