•  

KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA FERENCA FEGYVERNEKIHO S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, ŠAHY- FEGYVERNEKI FERENC KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KATOLIKUS ISKOLA, IPOLYSÁG

Gimn FF.jpg
SNP 4, 936 01 Šahy
Tel.: 036 / 7411032

 

Spojená škola internátna

ox.jpg
F. Rákócziho II. č. 1, Šahy
Tel.: 036/7411134
Fax: 036/7411134

 

Základná škola Janka Kráľa

ZŠ JK -1.jpg
Mládežnícka č.24, Šahy
Tel.: 036/7410620

 

Základná škola Ladislava Balleka

EBLukáča.jpg
E.B.Lukáča 6, 93601 Šahy
Tel.: 036/7411184
Fax: 036/7411184

 

Základná škola Lajosa Pongrácza s vyučovacím jazykom maďarským - Pongrácz Lajos Alapiskola

ZŠ Pong..jpg
Tel.: 036/7410870, 7410871
Fax: 036/7410871