Úradná tabuľa Úradná tabuľa

zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
zoznam zaregistrovaných kandidátov
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Tupej
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Tupej
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Volebný obvod, počet volených poslancov, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, delegovanie člena komisií, volebná miestnosť
Africký mor ošípaných
Africký mor ošípaných
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Wifi pre Teba
Wifi pre Teba
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá
Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ
Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ
BRKO
BRKO