Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby - Tupá-splašková kanalizácia - verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby - Tupá-splašková kanalizácia - verejná vyhláška

/documents/43419377/45400421/Ozn%C3%A1menie+o+za%C4%8Dat%C3%AD+stavebn%C3%A9ho+konania+vodnej+stavby+-+Tup%C3%A1-spla.pdf/e5f7e5bc-ffc1-2f2d-5dda-999de6ec449a