Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Pozvánka OZ 4/2023
Pozvánka OZ 4/2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Tupá
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Tupá
Zápisnica OZ 3/2023
Zápisnica OZ 3/2023
Pozvánka OZ 3/2023
Pozvánka OZ 3/2023
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Zápisnica 2 OZ 2023
Zápisnica 2/OZ/2023
Pozvánka OZ 2/2023
Pozvánka OZ 2/2023
Zápisnica OZ 1/2023
Zápisnica OZ 1/2023
Referendu 21.01.2023
Referendu 21.01.2023
Zverejnenie výsledkov volieb NSK 2022
Zverejnenie výsledkov volieb NSK 2022
Zverejnenie výsledkov volieb -obec Tupá
Zverejnenie výsledkov volieb -obec Tupá
zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
zoznam zaregistrovaných kandidátov
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Tupej
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Tupej
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Volebný obvod, počet volených poslancov, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, delegovanie člena komisií, volebná miestnosť
Africký mor ošípaných
Africký mor ošípaných