Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín -ev.č. 28/2021
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Wifi pre Teba
Wifi pre Teba
Pamiatkový úrad - verejná vyhláška
Pamiatkový úrad - verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby - Tupá-splašková kanalizácia - verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby - Tupá-splašková kanalizácia - verejná vyhláška
Voľby Národnej rady SR 2020
Voľby Národnej rady SR 2020
Odber krvi
Odber krvi
Africký mor ošípaných
Africký mor ošípaných
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá
Výsledky volieb do EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019
Výsledky volieb do EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2019
Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ
Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ
Výsledky II. kola volieb prezidenta SR v obci Tupá
Výsledky 2. kola volieb prezidenta SR v obci Tupá
Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu
Výsledky 1. kola -Voľby prezidenta SR - v obci Tupá
Výsledky 1. kola -Voľby prezidenta SR - v obci Tupá
Zoznam kandidátov na prezidenta SR
Zoznam kandidátov na prezidenta SR