Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Zápisnica 2 OZ 2023
Zápisnica 2/OZ/2023
Pozvánka OZ 2/2023
Pozvánka OZ 2/2023
Zápisnica OZ 1/2023
Zápisnica OZ 1/2023
Referendu 21.01.2023
Referendu 21.01.2023
Zverejnenie výsledkov volieb NSK 2022
Zverejnenie výsledkov volieb NSK 2022
Zverejnenie výsledkov volieb -obec Tupá
Zverejnenie výsledkov volieb -obec Tupá
Oznámene výrub drevín 39/2022
Oznámene výrub drevín 39/2022
zoznam zaregistrovaných kandidátov do volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
zoznam zaregistrovaných kandidátov
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Tupej
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola v Tupej
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Volebný obvod, počet volených poslancov, zapisovateľ miestnej volebnej komisie, delegovanie člena komisií, volebná miestnosť
Africký mor ošípaných
Africký mor ošípaných
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Wifi pre Teba
Wifi pre Teba
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Tupá
Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ
Oznam pre chovateľov hospodárskych zvierat: Zmena v hlásení do CEHZ