Stavebná správa

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE
 Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (150 kB) (150 kB)

 
NÁVRH NA VYDANIE ROZHODNUTIA O UMIESTNENÍ STAVBY
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (105.4 kB) (105.4 kB)

 
NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY
 Návrh na kolaudáciu stavby.rtf (112.6 kB) (112.6 kB)

 
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.rtf (64.8 kB) (64.8 kB)

 
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY
 Ohlásenie drobnej stavby.rtf (111.3 kB) (111.3 kB)

 
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV
 Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.rtf (87.4 kB) (87.4 kB)

 
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY V ÚČELE UŽÍVANIA STAVBY
 Žiadosť o povolenie zmeny v účele užívania stavby.rtf (62.1 kB) (62.1 kB)

 
ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.rtf (77.4 kB) (77.4 kB)

 
ŽIADOSŤ O PRIDELENIE A URČENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 Žiadosť o pridelenie a určenie súpisného čísla.rtf (54.6 kB) (54.6 kB)

 
ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA NA BUDOVU
 Žiadosť o zrušenie súpisného čísla .rtf (57.3 kB) (57.3 kB)

 
ŽIADOSŤ O VYDANIE POTVRDENIA O VEKU STAVBY
 Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby.rtf (49.4 kB) (49.4 kB)

 

Životné prostredie

ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN                                                                                     / documents/43419377/44359967/ziadost_o_vyrub_drevin+Tupa.rtf/bdc76260-4884-4abc-a30a-052534e98d83
 ŽIADOSŤ O VÝRUB DREVÍN.rtf (92 kB) (92 kB)

 

 

Evidencia psa

Prihlásenie psa do evidencie
 Prihlásenie psa do evidencie.rtf (60.9 kB) (60.9 kB)

 
Odhlásenie psa z evidencie
 Odhlásenie psa z evidencie.rtf (61.8 kB) (61.8 kB)