Telovýchovná jednota "Družstevník" Tupá - Tupá 113,935 84,  
Poľovnícke združenie "Tupý vrch " Tupá- Tupá 113, 935 84