Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole.

 

Telefónny kontakt: 036/7491196

                              036/7491168

                         

Vedúca jedálne: Edita Parajová

Kuchárka : Erika Susedová