Prehľad činností za rok 2019

- zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Tupá ( výmena elektrických rozvodov, vykurovacieho systému- tepelné čerpadlo, výmena okien, vchodových dverí, zateplenie stropov a obvodových múrov, výmena žľabov)

- ukončenie výstavby prístrešku pred domom  smútku Chorvatice

- spevnenie svahu nad miestnou komunikáciou

- rozšírenie obecného vodovodu o jednu vetvu ( 1 celá ulica )

- rozšírenie plochy pre otáčanie autobusov

- kompostéry do domácností

- nákup pohárov, stolov a klimatizačného zariadenia do kultúrneho domu

- nákup posilovacích zariadení do fitness centra

- podpora kultúrnych a športových podujatí

 

 

Podané žiadosti o dotácie  rok 2019

- na podporu kultúry

žiadaná suma : 1700,- €                     poskytnutá dotácia : 700,- €

poskytovateľ : NSK

 

- doplnenie technickej infraštruktúrny na separovaný zber

žiadaná suma : 49 609,- €                 neschválené

poskytovateľ : Ministerstvo životného prostredia SR

 

- na podporu športu

žiadaná suma : 1700,- €                      poskytnutá dotácia :1000,- €

poskytovateľ :NSK

 

- nákup inventáru do budovy kultúrneho domu

žiadaná suma : 6300 €                      poskytnuté : 6300,- €

poskytovateľ : Ministerstvo financií SR

 

- kompostéry do domácností

žiadaná suma : 9633,83 €                  poskytnuté : 8477,16 €

poskytovateľ : OP KZP

 

- WIFI pre Teba

žiadaná suma : 14 250,- €                schválené v roku 2020: 14 250,- €

poskytovateľ : Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 

 Prehľad činností za rok 2020

- zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu (výmena vchodových dverí,okien,zateplenie obvodových múrov, solárne panely)

 

Podané žiadosti o dotácie rok 2020

 - na podporu kultúry

požadovaná suma : 1700,- €            v schvaľovacom procese

poskytovateľ :NSK

 

 - doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Tupá

požadovaná suma : 56 221,- €        v schvaľovacom procese

poskytovateľ : Environmentálny fond

 

- oprava strechy a prístrešku kultúrneho domu

požadovaná suma : 13 500,- €         podaná žiadosť