Spoločnosť AIS Tupá - prijíma zamestnancov do pracovného pomeru. Hlásiť sa môžete v AIS Tupá 261.