Oznamy Oznamy

Späť

WIFI PRE TEBA

 

 
 
 

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071X975

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Tupá, Tupá 113, 935 84 Tupá

Miesto realizácie: Obec Tupá 

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Obecný úrad-Externý AP (48.1129, 18.89213)

Bod 2 Šatne -fut. ihrisko- Externý AP (48.1153, 18.89184)

Bod 3 Materská škola-Externý AP (48.11652, 18.89479)

Bod 4 pred COOP Jednota- Externý AP (48.10661, 18.88981)

Bod 5 Potraviny Chorvatice- Externý AP (48.1201, 18.8962)

Bod 6 Autobusová zastávka obec Tupá-Externý AP (48.1105, 18.89126)

Bod 7 Cintorínska ulica- Externý AP (48.10779, 18.89282)

Bod 8 Nová ulica-Externý AP (48.11131, 18.89271)

Bod 9 Chorvatice horný koniec-Externý AP (48.12248, 18.89629)

Bod 10 Majer-Externý AP (48.11851, 18.89796)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti od 30.04.2020 prebieha administratívna kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom vykonaní kontroly pristúpime k realizácii projektu. 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

 

 

 

 


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS