Oznamy Oznamy

Späť

Chovateľom ošípaných

   Informovanie chovateľov ošípaných

osipane-3-820x615Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina (ďalej len „RVPS Žilina“) Vás v súvislosti s povinnosťou registrácie chovov ošípaných a s ohľadom na riziko šírenia afrického moru ošípaných žiada o súčinnosť a informovanie občanov — chovateľov ošípaných (na vývesnej tabuli. miestnym rozhlasom, napr. miestnou tlačou).
1. Informovať občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných a vyzvať občanov, ktorí nemajú chovy ošípaných zaregistrované, na vykonanie registrácie chovu v termíne do 23.10.2020 (piatok). Od 26.10.2020 budú vykonávané kontroly splnenia povinnosti registrácie, po nesplnení uložených opatrení sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, pripadne k utrateniu zvierat.

Registrácia chovu s jednou ošípanou:

príslušné tlačivo nájdete na: pssr.sk / Na stiahnutie / Tlačivá CEHZ pre farmu - Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu - vyplnené tlačivo sa zasiela priamu na CEHZ, Rosinská cesta 12, 01008 Žilina

Registrácia chovu s dva a viac kusmi ošípaných:

príslušné tlačivo nájdete na: pssr.sk / Na stiahnutie / Tlačivá CEHZ pre farmu/Registrácia chovu a zmeny v registrácii vyplnené tlačivo sa zasiela na RVPS Žilina, ktorá vykoná kontrolu na mieste a následne potvrdí toto tlačivo
2. Chovateľom poskytnúť (spôsobom uvedeným vyššie) informácie o biologických opatreniach na ochranu chovov, ktoré sú v prílohách tohto listu.
3. Informácie ohľadom zmien v počte ošípaných je potrebné hlásiť a konzultovať s

CEHZ, Rosinská cesta 12,
Žilina, tel. kontakt: 041/5073 744.


Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

 

 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zoznam zhromaždení občanov Zoznam zhromaždení občanov

Zoznam volieb Zoznam volieb

Widget oznámenia NaS Widget oznámenia NaS