Oficiálne kontaktné údaje obce

Adresa úradu:

Obecný úrad Tupá
Tupá 113
935 84  

 

Fakturačné údaje:

Obec Tupá  
Tupá 113  
935 84   
IČO:   00307599
DIČ:   2021020727
DIČ DPH:  neplatca
Bežný účet:  IBAN  SK42 0200 0000 0009 3062 8152   
  Všeobecná úverová banka a. s.
Kód obce:   502871

 

Telefónne a e-mailové kontakty:

Tel:      +421 36 7491168
Tel./ fax:       +421 36 7491158
Tel.  starostka: +421 36 7491155
e-mail:   obec.tupa.sek@gmail.com
  obec.tupa.starosta@gmail.com
  obectupa@zoznam.sk
   
Obec Tupá nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Tupá, nie sú pre obec Tupá záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Tupá !

 

Stránkové hodiny Obecného úradu Tupá
Pondelok       8:00 -   15:00
Utorok       8:00 -   15.00
Streda       8:00 -   15:00
Štvrtok       8:00 -   15:00
Piatok       8:00 -   14:00