Obec Tupá nemá zriadenú obecnú políciu.

Kontakt na políciu na telefónnom čísle:  158

                                                            112

 

Polícia SR , Obvodné oddelenie Šahy

Adresa:

Petöfiho 231/1, 936 01 Šahy
Telefón036/741 10 92