Od 22.05.2017 prebehne údržba miestnych komunikácií- asfaltovanie výtlkov.