26.09.2022 - Projekt "Športujme v prírode" - osadený nový fitness prvok pri futbalovom ihrisku

"Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja"

 

 

23.07.2022  - Leto s hudbou  - Tupá Fest- začiatkom o 14.00 hodine na futbalovom ihrisku 

"Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja" 

 

 

____________________________________________________________________________

24.3.2018 začiatkom o 13.00 hodine budeme s deťmi maľovať veľkonočné vajíčka ,naučíme sa robiť vľkonočnú výzdobu, pohľadáme ukryté čokoládové vajíčka a zabavíme sa spolu.

Stretnutie v kultúrnom dome.

 

29.4.2018 začiatkom o 16.00 hodine sa uskutoční stavenie mája pred kultúrnym domom.

 

8.6.2018 začiatkom o 16.00 hodine sa uskutoční Deň detí s veselým programom a zábavou.

 

21.7.2018 začiatkom 16.00 hodine Deň obce .

 

6.10.2018 začiatkom o 17.00 hodine sa uskutoční Lampiónový sprievod pre deti a ich rodičov spojený s opekačkou.

26.10.2018 začiatkom o 15.00 hodine sa uskutoční  Posedenie s dôchodcami z príležitosti -Október- mesiac úcty k starším.

 

5.12.2018 začiatkom 16.00 hodine divadelné predstavenie pre deti  Šašo Fifo a priatelia- Stratená zima. Po vystúpení príde k nám Mikuláš so sladkými balíčkami.

 

16.12.2018 o 15.00 hodine vianočný  koncert kapely Heligonica .