Informácie pre návštevníkov obce sa poskytujú na Obecnom úrade v Tupej alebo telefonicky na č. 036/7491168.