Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

/documents/43419377/46259960/vo%C4%BEby+2022.docx/ee93a8e8-b7a9-31eb-0990-60e4b45ea35b

 

____________________________________________________________________________

 

Kanalizácia  obce Tupá - verejná vyhláška

/documents/43419377/45907899/kanaliz%C3%A1cia+-verejn%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka.pdf/e30b57b7-d046-52d0-7c57-ed6aca5ea6c5

____________________________________________________________________________

 

Dotazník k rozvojovému dokumentu PHR a SR obce Tupá na roky 2021-2025

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV_DPxlg1JQYX9uKhUv82JMRfg3oucap_TPBZhocquchDn0A/viewform

____________________________________________________________________________

Oznam -voľba hlavného kontrolóra

/documents/43419377/45895254/Hlavn%C3%BD+kontrolor+volba+oznam.pdf/c126caba-7bca-e6b4-018a-e3416a3382de

____________________________________________________________________________

 

Rozhodnutie OU Nitra - verejná vyhláška

 

/documents/43419377/45302742/Rozhodnutie+OU+NITRA.pdf/312bc8c2-b8d8-8896-aae8-eda816c0401a