Dlžníci sa zverejňujú so záväzkami ku koncu účtovného obdobia.
 
Upozorňujeme všetkých dlžníkov, že priebežne budú odpájaní od verejného vodovodu a  káblovej televízie.
Poplatok za znovupripojenie činí 100,- Eur.
 
Zoznam dlžníkov k 31.12.2019:
Dezider Krištóf             305,63 €
Juraj Kermenda        1 702,23 €
Anna Kuczmerová       726,45 €
Tomáš Tuhársky          396,33 €
Štefan Kuczmera         789,82 €
Mária Daridová            345,72 €
Tibor Vincúr                 169,04 €
Eduard Kováč              706,35 €
Miroslav Bukaj             331,20 €
Peter Moskál               364,26 €
Ján Palčovič                219,48 €
Jozefína Kovácsová    292,90 €
Ján Halmo                   607,68 €
Ladislav Csáki            382,93 €
Iveta Nongová            657,01 €
Michal Löffler              271,44 €
Alena Vargová            313,24 €
Irena Dombiová          247,19 €