Dlžníci sa zverejňujú so záväzkami ku koncu účtovného obdobia.