Dlžníci sa zverejňujú so záväzkami ku koncu účtovného obdobia.
 

                       

   Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2022 podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z.z.

 

Meno, Priezvisko                               Trvalý pobyt                          Suma

Kuczmera Mário                                 Tupá, Chorvatice 9                  995,38 €

Mésárošová Gabriela                           Tupá, Chorvatice 10                162,55 €

Kermenda Juraj                                   Tupá, Chorvatice 12                2 298,93 €

Bacsó Tamás                                       Tupá, Chorvatice 14                786,59 €

Tuhársky Tomáš                                  Tupá, Chorvatice 15                738,06 €

Kuczmera Štefan                                Tupá, Chorvatice  21               960,97 €

Valent Štefan st.                                 Tupá, Chorvatice 24                167,17 €

Daridová Mária                                   Tupá, Chorvatice 26                559 €

Vincúr Tibor                                        Tupá, Chorvatice 41                314,96 €

Kováč Eduard                                     Tupá, Chorvatice 44                1 084,32 €

Moskál Peter                                       Tupá, Chorvatice 80                575,59 €

Palčovič Ján                                        Tupá, Chorvatice 84                461,40 €

Kováčová Jozefína                              Tupá, Chorvatice  87               265,80 €

Halmo Ján                                           Tupá 120                                 1 196,56 €

Kružec Adam                                      Tupá 127                                 201,94 €

Moskál Eduard                                   Tupá 151                                 185,58 €

Stejskal Zdenek                                  Tupá 161                                 373,83 €

Vargová Alena                                    Tupá 208                                 456,33 €

Palčovičová Anikó                              Tupá 210                                 416,32 €

Csákyová Mária                                  Tupá 250                                 649,24 €