Podľa   sčítania obyvateľstva v roku 2001 je náboženská skladba obyvateľov Tupej z celkového počtu trvale prihlásených obyvateľov nasledovná:

Náboženské zloženie obyvateľstva

572 - rímskokatolícka cirkev          

1- gréckokatolícka cirkev

1  - svedkovia Jehovovi

18 - evanjelická cirkev augsburského vyznania

2- evanjelická cirkev metodistická

27 - bez vyznania

 

Farský úrad Hokovce - Rímskokatolícka cirkev

Hokovce 20

935 83

telefón: 036/749126

            036/6385137

            0903/905112- farský administrátor Mgr. Peter Tóth kňaz

           farahokovce@gmail.com

 

Evanjelický farský úrad Šahyevanjelická cirkev augsburského vyznania

Evanielický farský úrad, farnosť, fara,

Parková 9,

936 01 Šahy,

Telefón: 036/ 741 22 52, 0918 828 361,

sahy@ecav.sk