V obci Tupá sa nachádzajú kultúrne pamiatky , ako Kostol všetkých svätých v Chorvaticiach, ktorý je z roku 1795, pod ním sa nachádza krypta.Vedľa kostola stojí lipa, vysadená v roku 1896. Tento strom je štátom chránený. V kostole sa nachádzajú kultúrne pamiatky: oltár, obraz nad oltárom, kazateľnica a sochy. V časti Tupá sa nachádza druhý kostol zasvätený Svätému Františkovi z Asissi v roku 1985. Medzi zaujímavosti patrí aj oceľový most, ktorý pochádza z roku 1900. 

V budove kultúrneho domu sa nachádza ľudové múzeum, ktoré je sprístupnené návštevníkom v čase stránkových hodín na obecno úrade.

Cestovný ruch sa orientuje primárne na termálne kúpele v Dudinciach, v Santovke a Levice- kúpalisko Margita-Ilona.