Zápis detí do Materskej školy v Tupej na školský rok 2023/2024
Zápis detí do Materskej školy v Tupej na školský rok 2023/2024
Kvapka solidarity SČK
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov
Kvapka krvi pre Ukrajinu
Celý článok Všetky aktuality
Pozvánka OZ 4/2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Tupá
Zápisnica OZ 3/2023
Pozvánka OZ 3/2023
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Všetky aktuality
Dôchodcov si uctíme stretnutím pod vianočným stromčekom.
Pre deti budú pripravené sladké balíčky.
Vyrezávanie strašidiel z tekvíc.
Všetky aktuality