WIFI PRE TEBA
WIFI PRE TEBA
Oznam k celoplšnému testovaiu Covid 19
Pokyny pre chovateľov ošípaných
Celý článok Všetky aktuality
Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín -ev.č. 28/2021
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Wifi pre Teba
Pamiatkový úrad - verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby - Tupá-splašková kanalizácia - verejná vyhláška
Všetky aktuality
Dôchodcov si uctíme stretnutím pod vianočným stromčekom.
Pre deti budú pripravené sladké balíčky.
Vyrezávanie strašidiel z tekvíc.
Všetky aktuality